Gạch bê tông bọt CLC là gì?

Để tìm hiểu về loại gạch này. Nhà máy sản xuất bê tông nhẹ, bê tông bọt CLC Thái Bình xin chia sẻ kinh nghiệm quy trình sản xuất và chuyển giao dây chuyền sản xuất gạch bê tông...

Read More

Ứng dụng sử dụng ở đâu?

Gạch bê tông bọt (gạch CLC) được ứng dụng sử dụng vào những nới có yêu cầu vào các đặc tính và kỹ thuật của chúng: Cách âm tòa nhà Tường bao, hàng rào Cách nhiệt và chống cháy...

Read More

Copyright © 2022 DaiHai - SLB | All Rights Reserved