Bước 1: Để sản xuất 1m3 gạch bê tông bọt CLC cần khoảng 5 bao xi măng và 500kg tro bay được cho vào máy trộn.

Bước 2: Cho 1,2 kg (hoặc 1 lít) chất tạo bọt được pha loãng với 30 lít nước, sau đó dùng máy tạo bọt bê tông nhẹ để tạo bọt và được thêm vào và trộn đều.

Bước 3: Lấy 1 lít vữa bê tông bọt thu được và cân để xác định tỷ trọng. Nếu đạt được mật độ yêu cầu, thì vữa sẽ được rút ra vào bốn chứa. Sau đó, vữa được đổ vào khuôn gạch đã lắp ráp có kích thước xác định và được để trong 18 đến 24 giờ.

Bước 4: Gạch CLC thành phẩm được đưa đến khu vực đóng rắn và được phép bảo dưỡng trong 28 ngày. Bảo dưỡng tốt tăng khả năng cường độ nến và độ ổn định kích thước cho gạch.

Bước 5: Bảo dưỡng bằng hơi nước cũng được sử dụng trong một số trường hợp để giảm thời gian đóng rắn. Điều này phù hợp với tỷ lệ sản xuất cao hơn. Xử lý bằng hơi nước đòi hỏi ít lao động hơn, chi phí sản xuất ít hơn và độ hoàn thiện tốt hơn.

Quy trình sản xuất gạch bê tông bọt CLC
Quy trình sản xuất gạch bê tông bọt CLC

Kích thước gạch bê tông bọt CLC bao nhiêu?

Gạch bê tông siêu nhẹ CLC Thái Bình
Gạch bê tông siêu nhẹ CLC Thái Bình

Kích thước thông dụng của viên gạch CLC là 500 x 200 x 100 mm, có thể sản xuất kích thước theo yêu cầu:

  • 500 x 200 x 100 mm
  • 500 x 200 x 150 mm
  • 600 x 200 x 75 mm
  • 600 x 200 x 100 mm
  • 600 x 200 x 150 mm
  • 600 x 200 x 200 mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Copyright © 2022 DaiHai - SLB | All Rights Reserved